20 STYCZNIA 2024

Austria najlepsza w konkursie drużynowym / Austrian team best in the team competition

Fot. Łukasz Szeląg

ENGLISH VERSION BELOW

Spośród trzynastu reprezentacji rywalizujących w sobotnim konkursie drużynowym na Wielkiej Krokwi w Zakopanem najlepsi okazali się Austriacy w składzie Michael Hayboeck, Manuel Fettner, Jan Hoerl i Stefan Kraft. Na drugim miejscu, ze stratą 51,1 pkt. do zwycięzców, uplasowała się reprezentacja Słowenii, a na najniższym stopniu podium stanęli Niemcy. Polacy zajęli szóste miejsce.

Od początku dzisiejszego konkursu o zwycięstwo rywalizowali Austriacy i Słoweńcy, a w grze o podium pozostawały także reprezentacje Norwegii, Niemiec, Japonii i Polski. Skaczący w czwartej grupie ulubieniec polskiej publiczności Anze Lanisek skokiem na 131 metrów wyprowadził Słowenię na prowadzenie. Andreas Wellinger i Stefan Kraft pokazali jednak, że nieprzypadkowo znajdują się na czele klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Najpierw  doskonałą próbą na odległość 138,5 metra Wellinger wyprowadził Niemców z piątego na trzecie miejsce po pierwszej rundzie, a skaczący po nim Kraft nie pozostawił rywalom złudzeń, że na Wielkiej Krokwi czuje się w ten weekend doskonale – fantastycznym skokiem na 141 metrów umocnił Austrię na 1. miejscu, powiększając przewagę nad drugą Słowenią do 13,6 punktu.

W drugiej rundzie liderujący w Pucharze Narodów Austriacy ze skoku na skok powiększali przewagę nad rywalami. Reprezentanci Słowenii także bez większych problemów utrzymywali drugą lokatę. Zdecydowanie więcej działo się za ich plecami, gdzie w grze o trzecie miejsce pozostawali Niemcy, Japończycy i Norwegowie. Ostatecznie rywalizację o podium wygrali reprezentanci Niemiec, przed Japonią i Norwegią. 

Oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni z dzisiejszych zawodów. Wiedziałem, że inne ekipy są silne, a zwłaszcza w drugiej rundzie wszyscy dobrze skoczyli. Musimy pamiętać, że każdy dzień jest nowy, wiemy, że jesteśmy silni jako drużyna teraz, ale musimy to utrzymać, aby być najlepsi w nadchodzących tygodniach – powiedział Michael Hayboeck.

Jesteśmy zadowoleni z dzisiejszych zawodów. Cały team skakał na wysokim poziomie, byliśmy dobrze przygotowani do konkursu. Jak zawsze daliśmy z siebie wszystko – powiedział Peter Prevc.

Jesteśmy zadowoleni z naszego występu. Wiele teamów było na tym samym poziomie, więc jesteśmy szczęśliwi, że zdobyliśmy trzecie miejsce. Na końcu drugiej serii Andreas Wellinger wykonał świetną pracę, ale także pozostali z nas skakali dobrze podczas całych zawodów – przyznał podczas konferencji prasowej Pius Paschke.

Niezwykle emocjonująco zapowiada się rywalizacja o końcowe zwycięstwo w PolSKIm Turnieju – przed niedzielnym konkursem indywidualnym przewaga prowadzących nadal Słoweńców nad Austriakami stopniała do zaledwie 2,4 punktu.

Biało-czerwoni skakali w kolejności Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki. Od drugiego skoku utrzymywali się na czwartej pozycji, z zaledwie kilkupunktową stratą do trzecich Norwegów. Ostatecznie zakończyli pierwszą serię na szóstym miejscu. W swoim drugim skoku Wąsek wylądował na 134. metrze, dzięki czemu Polacy wyprzedzili Japonię i Norwegię awansując na czwartą pozycję. Jeszcze lepiej spisał się najlepszy dzisiaj w polskiej ekipie Zniszczoł, który uzyskał notę 142,6 pkt. za skok na odległość 138 metrów. Finalnie, po słabszej próbie Kubackiego, Polacy zakończyli rywalizację na 6. miejscu.

Jestem bardzo zadowolony z tego dnia. Wszystkie moje próby od samego początku do końca były na bardzo wysokim poziomie. I jak najbardziej jestem zadowolony ze swojej roboty, którą wykonałem – powiedział Zniszczoł.

Wyniki konkursu drużynowego:

  1. Austria – 1 146,6 pkt.
  2. Słowenia – 1 095,5
  3. Niemcy – 1 062,8
  4. Japonia – 1 53,0
  5. Norwegia – 1 051,6
  6. Polska – 1 037,5
  7. Szwajcaria – 987,5
  8. Włochy – 960

Wszystkie wyniki konkursów w Zakopanem dostępne na stronie FIS:

https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=JP&eventid=53741&seasoncode=2024

***

Partnerem Pucharu Świata Zakopane 2024 jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

Austrian team best in the team competition

Of the thirteen teams competing in Saturday's team competition on Wielka Krokiew in Zakopane, the best were the Austrians: Michael Hayboeck, Manuel Fettner, Jan Hoerl and Stefan Kraft. In second place, 51.1 points behind the winners, was the Slovenian team, and Germany in third. Poles took sixth place.

From the very beginning of today's competition, Austrians and Slovenians were competing for victory, as were the teams of Norway, Germany, Japan and Poland. Anze Lanisek, a favourite of the Polish audience, jumping in the fourth group, took Slovenia into the lead with a jump of 131 meters. However, Andreas Wellinger and Stefan Kraft showed that it is no coincidence that they are at the top of the general World Cup standings. First, with an excellent attempt at a distance of 138.5 meters, Wellinger took the Germans from fifth to third place after the first round, and Kraft, who jumped after him, left his rivals under no illusions that he felt great on Wielka Krokiew this weekend - with a fantastic jump of 141 meters, he strengthened Austria's position in the first place, increasing the advantage over second place Slovenia to 13.6 points.

In the second round, the Austrians, leading in the Nations Cup, increased their advantage over their rivals from one jump to another. The Slovenian representatives also maintained second place without any major problems. There was more going on behind their backs, where the Germans, Japanese and Norwegians remained in the fight for third place. Ultimately, the German representatives won the competition for the podium, placing ahead of Japan and Norway.

– Of course, we are very happy with the competition today. I knew that the others have the strong teams, but especially in the second round everyone did a good jump. We have to remember that every day is a new day, we know that we are good as a team at the moment, but we have to keep going to be the best team till next week – said Michael Hayboeck.

– We are satisfied with today’s competition. The whole team was jumping on the high level, we were well prepared for that competition. We did our best as always – said Peter Prevc.

– We are satisfied with our performance today. A lot of teams were on the same level, so we are happy that we achieved the third place. At the end of the second round Andreas Wellinger did a great job, but also the rest of us were jumping well during the whole competition – admitted Pius Paschke during the press conference.

The competition for the final victory in the Polish Tour promises to be extremely exciting. Before Sunday's individual competition, the advantage of the Slovenians, who are still in the lead, over the Austrians has decreased to only 2.4 points.

The Poles jumped in the following order: Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł and Dawid Kubacki. They remained in fourth place from the second jump, only a few points behind the third-placed Norwegians. Ultimately, they finished the first series in sixth place. In his second jump, Wąsek landed 134 meters, thanks to which the Poles overtook Japan and Norway and moved up to fourth place. Today's best in the Polish team, Zniszczoł, performed even better, scoring 142.6 points for a jump of 138 meters. Ultimately, after Kubacki's weaker attempt, the Poles finished the competition in 6th place.

– I am very happy with this day. All my jumps from the very beginning to the end were at a very high level. And I am most satisfied with the job I did – said Zniszczoł.

 Team competition results:

1. Austria – 1,146.6 points.

2. Slovenia – 1,095.5

3. Germany – 1,062.8

4. Japan – 1 53.0

5. Norway – 1,051.6

6. Poland – 1,037.5

7. Switzerland – 987.5

8. Italy – 960

All competition results in Zakopane are available on the FIS website:

https://www.fis-ski.com/DB/general/eventdetails.html?sectorcode=JP&eventid=53741&seasoncode=2024

 

Źródło: Sławek Rykowski - szef biura prasowego PŚ Zakopane 2024